Meet the Team

Dennis Proppe, CTO

Linkedin icon

Christian Matthies, CISO

Linkedin icon

Dr. Markus Wübben, CDO

Linkedin icon